Priprema i provedba projekata

Što nudimo?

Cjelovitu uslugu pripreme i provedbe Vašeg projekta! Priprema projekta podrazumijeva strateški i kolaborativan pristup definiranju aktivnosti s ciljem maksimizacije rezultata projekta dok u provedbi projekta jamčimo stručnost pri izvještavanju i kontroli troškova.

Što usluga obuhvaća?

Generiranje i razrada projektnih ideja kroz Design Thinking metodologiju

Priprema baze projekata s potencijalima za nacionalno i EU financiranje

Izrada sadržaja prijave i priprema popratne dokumentacije

Određivanje okvirne financijske konstrukcije

Koordinacija aktivnosti u skladu s provedbenim planom

Izrada izvještaja za kontrolno tijelo

Organizacija i provedba edukacije o Pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova.

Podrška u pripremi i provedbi URBACT projekata na razini vodećeg i ad hoc stručnjaka

Participativno budžetiranje i uključivanje građana

Što nudimo?

Nudimo uslugu izrade i provedbe modela participativnog budžetiranja (PB) “po mjeri” vaše općine, grada, organizacije te edukacije i primjene metoda uključivog rada sa zaposlenicima, klijentima i građanima. Usluga podrazumijeva evaluaciju participativnih procesa i preporuke za poboljšanje.

Što usluga obuhvaća?

  Izrada PB-a “po mjeri” Vašeg grada

  Provedba pilot projekta PB-a

  Trening za upravljanje participativnim procesima

  Provedba participativnih radionica

  Strateško planiranje i strateški dokumenti

  Što nudimo?

  Strateški pristup razvoju Vašeg grada, općine, udruge i poduzeća uključuje segmentirano istraživanje potreba i planova te evaluaciju prethodnog razdoblja upravljanja i poslovanja. U rad uvodimo metode za razvoj dinamičkih scenarija i za pokretanje uključivih strateških dijaloga za strateško planiranje i rješavanje problema.

  Što usluga obuhvaća?

  Izrada analize stanja

  Interaktivan i participativan rad sa širom grupom dionika

  Radionice strateškog planiranja

  Definiranje strateškog okvira i provedbenog plana

  Trening za lidere u javnom sektoru

  Što nudimo?

  Interaktivni trening namijenjen gradonačelnicima, visokim dužnosnicima i izabranim predstavnicima lokalne vlasti te javnim službenicima koji žele razvijati liderske vještine i vještine za dobro upravljanje kroz 3 faze. Trening se temelji na programu Vijeća Europe Leadership Academy. Trening provode licencirane trenerice od strane Vijeća Europe.

  Što usluga obuhvaća?

  Trening za razumijevanje principa dobrog demokratskog upravljanja – Faza 1 “Liderstvo za organizaciju”

  Trening o korištenju različitih alata za unapređenje rada jedinica lokalne samouprave -Faza 2 “Liderstvo za strategiju”

  Trening za integriranje principa etičnosti u upravljanje i uključivanje civilnog društva – Faza 3 “Liderstvo za podizanje kapaciteta”

  Društveno odgovorno poslovanje  i nefinancijsko izvještavanje

  Što nudimo?

  Utjecaj koji poduzeća imaju na društvo smatramo neizostavnim elementom poslovanja javnih i privatnih tvrtki. Nudimo podršku pri uspostavi društveno odgovornog poslovanja Vaše organizacije i/ili transformaciji Vašeg poslovanja na društveno poduzetništvo.

  **Mosaic je otvoren za poslovni angažman kroz korporativno volontiranje kao dio DOP-a.

  Što usluga obuhvaća?

  Izrada analize stanja i nefinancijskog izvještaja kroz ECG metodologiju i kalkulator društvene odgovornosti

  Razvoj strategije za primjenu i poboljšanje DOP-a i podršku u provedbi

  Edukacija za zaposlenike

  Team building zaposlenika kroz edukaciju o klimatskim promjenama

  Transformacija organizacije za digitalno doba

  Što nudimo?

  Strateški pristup digitalnoj transformaciji Vaše organizacije i podršku u prijelazu na poslovanje i upravljanje u skladu s trendovima  digitalnog doba.

  Što usluga obuhvaća?

  Izrada analize stanja

  Definiranje strateškog plana transformacije

  Izrada funkcionalnih specifikacija i UX dizajn

  Edukacija i podrška u provedbi novih rješenja

  Radujemo se vašoj poruci!

  MOSAIC

  info@mosaic.com.hr

  Zagreb: +385 99 536 1054

  Dubrovnik:  +385 99 536 1054